Autisme & ADHD

Specifieke methodiek

Leerlingen met Autisme en ADHD zijn zeker net als een ieder ander goed in staat om auto te rijden. Doordat de informatieverwerking van deze leerlingen anders verloopt  gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend maar zeker niet onmogelijk. Door een goede en juiste begeleiding tijdens de rijles is het ook voor deze leerlingen goed mogelijk het rijbewijs te halen. Deze leerlingen zijn niet minder slim dan ieder andere leerling, alleen is hun manier van leren en informatie verwerken anders.

Ik heb mij in deze groep leerlingen verdiept en een gerichte opleiding hiervoor gevolgd. Hierdoor ben ik in staat om met een juiste methodiek, rijlessen aan deze leerlingen te geven. Erg belangrijk hierbij is een goed contact met de leerling waardoor er op een aangepaste en individuele wijze naar het rijbewijs toe gewerkt wordt. De wijze waarop deze leerlingen waarnemen verloopt fundamenteel anders dan bij personen zonder Autisme en/of ADHD.

Bij aanvang van de eerste rijlessen worden deze in beginsel overdag gegeven. Duisternis kan door de wisselende concentratie van deze leerlingen, een negatieve uitwerking hebben. De leerlingen krijgen les via een aangepast lesprogramma.

Voor het deelnemen aan het praktijkexamen dienen leerlingen uit deze doelgroep vooraf een gezondheidsverklaring in te dienen bij het CBR. Deze dient naar waarheid te worden ingevuld. In de meeste gevallen volgt er een medische keuring of doorverwijzing naar een specialist. In sommige gevallen volstaat alleen de rijtest bij het CBR. Nadere informatie vind je op de site van het CBR.

Heb je nog vragen?

Neem contact met me op