R.I.S. methode

Rijopleiding in Stappen

De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij je stap-voor-stap leert autorijden. Hiermee ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer. Bij de Rijopleiding in Stappen gaat steeds een stap verder als je de vorige stap (script) voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloopt je op deze manier 39 ‘stappen’ (scripts), verdeeld over vier modules.

Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden je kennis en vaardigheden getoetst. De rijinstructeur van je eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af.

In de derde toets kunt ga je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft jou tips ter verbetering. Bovendien kun je voor het rijbewijs B vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde.

De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

Na overleg met mij kun je beslissen of je de reguliere rij-opleiding wilt volgen of de R.I.S methode.

Wil jij goed leren autorijden?

Schrijf je nu in